Podsumowanie - część 1 - O mojej młodości i schizofrenii - Lidia Alicja - video

Video na temat schizofrenii