Renta-Zus inwalidzka

:arrow: Prawo do renty, zasiłku, prawa pacjenta, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i ogólnie prawo
wojtas
Posty: 5
Rejestracja: 16 marca 2018, 14:01 - pt
Renta-Zus inwalidzka

Post autor: wojtas » 17 marca 2018, 22:33 - sob

warunkiem otrzymania renty jest niezdolność do pracy, konieczne jest ukazanie orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takie orzeczenie jest dowodem na całkowitą lub częściową niezdolność do pracy. W przypadku całkowitej niezdolności, ubezpieczony utracił zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, z kolei częściowa niezdolność wskazuje na utratę zdolności wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.


Wyróżnia się także niezdolność do samodzielnej egzystencji. Ten rodzaj niezdolności do pracy stwierdza się, gdy ubezpieczony potrzebuje stałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Kolejnym warunkiem, który ubezpieczony musi spełnić łącznie z wyżej opisanym jest odpowiedni staż ubezpieczeniowy. Warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej:

1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;

2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat;

3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat;

4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat;

5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Stażu ubezpieczeniowego nie wymaga się od osoby, która została zgłoszona do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat lub w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub wyższej, a do dnia powstania tej niezdolności miała jakiekolwiek okresy składkowe lub nieskładkowe. Ustawodawca przewiduje jeszcze jeden wyjątek zwalniający ze stażu ubezpieczeniowego. Tego warunku nie musi spełniać osoba, u której niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub podczas powrotu z pracy.


Osobie, która spełnia opisane wymagania przysługuje renta stała lub okresowa. Rentę stałą otrzyma ubezpieczony trwale niezdolny do pracy, a częściową – odznaczający się okresową niezdolnością.

Orzeczenie o niezdolności do pracy jest ważne nie dłużej niż 5 lat. W przypadku, gdy według wiedzy medycznej nie ma rokowań na odzyskanie zdolności do pracy przed upływem tego okresu, niezdolność do pracy orzekana jest na okres dłuższy niż 5 lat, a nawet na stałe.

O przyznaniu renty, decyduje też czas, w którym powstała niezdolność do pracy. Musi ona zostać stwierdzona w trakcie jednego z okresów składkowych lub nieskładkowych, nie później niż na 18 miesięcy od ustania tych okresów.