Rodzaje rent-socjalna

:arrow: Prawo do renty, zasiłku, prawa pacjenta, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i ogólnie prawo
wojtas
Posty: 5
Rejestracja: 16 marca 2018, 14:01 - pt
Rodzaje rent-socjalna

Post autor: wojtas » 17 marca 2018, 22:21 - sob

Renta socjalna jest świadczeniem pieniężnym przysługującym w związku z niezdolnością do pracy.
Stanowi rodzaj pomocy finansowej państwa dla osób, które w młodym wieku doznały naruszenia sprawności organizmu i tym samym utraciły szansę na samodzielne zarobkowanie.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
1. Przed ukończeniem 18. roku życia.
2. W trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej– przed ukończeniem 25. roku życia. Pod pojęciem szkoły należy rozumieć: szkołę podstawową, ponadgimnazjalną oraz szkołę ponadpodstawową. Nie ma znaczenia czy jest to szkoła publiczna czy niepubliczna. Za naukę w szkole wyższej uważa się naukę w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym oraz w charakterze wolnego słuchacza.
3. W trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.